Organisationer består av människor!


Vi presenterar här de metoder vi valt att arbeta med för utveckling av individer och grupper. Vi  välkomnar er  att läsa mer nedan eller kontakta oss för  mer information. Metoderna har använts under en lång  tid och har hög reliabilitet och validitet. De fångar upp och förenklar, och visar på ett pedagogiskt  sätt  hur insikt och  förmåga att förstå och styra mänskligt beteende hänger ihop med framgång och lönsamhet.

 


GDQ Grupputveckling®

Gruppen svarar på 60 frågor och därefter hålls 1 dags workshop med återkoppling och resultatet är en av gruppen gemensamt framtagen handlingsplan för önskvärda förändringar.  Detta är en mycket verkningsfull och beprövad metodik. Rekommenderas för alla grupper som vill nå ännu bättre resultat, förbättra samarbete och välmående och som är beredda att sätta av lite tid nu, för att få mycket tillbaka .

 

IPU och Talent Insights®

IPUs verktyg kan användas för såväl individ som grupputveckling. De fungerar utmärkt i de flesta sammanhang och situationer och är under lång tid utvecklade och anpassade till svenska förhållanden. IPU är Sveriges äldsta och mest beprövade DISC-verktyg för utveckling av individ och grupp. För er som tror på att förståelse för hur vi själva och andra fungerar ger en positiv hävstångseffekt på såväl prestationer som välmående. Läs mer om nyttan och användningsområdet här

 

TEAMPRO ®

Klargör teamets uppdrag och tydliggör mål

Om ni har begränsat med tid men ändå vill ha en verkningsfull insats för ert teamarbete kan ni med fördel använda er av Team Pro. Team Pro kartlägger och säkerställer att ni börjar i rätt ände och får en så verkningsfull insats som möjligt. Metodiken bygger på moduler och ni kan välja att endast göra en kartläggning eller gå vidare i sammanlagt tre olika steg.