Vad behöver du bli bättre på?


Det är mycket man måste kunna som chef och ledare idag. Man måste ha förmåga att tänka strategiskt, vara exekutiv,  ha ekonomiskt kunnande, förmåga att bygga framgångsrika team, ha självinsikt och mod, kunna bygga relationer och motivera människor.

En viktig del av ledarens roll är att vara villig att utvecklas. Du behöver kunna ställa krav, men ändå möta människor och fungera som en förebild. Det är även viktigt att du kan stötta team och förstå gruppdynamik.

 

 


Ledarskapsutveckling

Våra specialister inom ledarskap har minst 15 års erfarenhet av hjälpa chefer och ledare utveckla sig själva, sina medarbetare och sina grupper. 

Vår grundsyn är att ledarskap är att utveckla. Sina medarbetare, sin verksamhet och sig själv.  För att framgångsrikt kunna utveckla andra måste du också arbeta med din självinsikt. Vidare handlar ledarskap om att det finns en tydlighet kring organisationens, gruppens eller teamets uppgift och mål, och de måste kommuniceras och förstås av alla.

Se nedan vad vi erbjuder och klicka runt för att hitta det som motsvarar just ditt behov! Varmt välkommen att kontakta oss.

Individuella ledarskapsprogram

Våra program anpassas efter företagets affärsvillkor, ledarnivå och ledarerfarenhet. De innehåller 8-10 lektioner i kombination med coaching.
Läs mer

Ledningsgrupputveckling

Modulbaserad ledningsgrupputveckling som ni har tid med
Läs mer

Teamutveckling

Vi har ett välbeprövat och verkningsfullt koncept för teamutveckling som baseras på många års erfarenhet och den senaste och mest genomgripande forskningen av vad som verkligen fungerar
Läs mer

Utvecklande Ledarskap, UL

Det är inte av en slump som UL blivit en av de mest populära modellerna för ledarskapsutveckling Eftersom den fungerar effektivt i syfte att utveckla det personliga ledarskapet och samtidigt är en av de bästa metoderna som stöd för en effektiv verksamhetsutveckling.
Läs mer

Stress Management

Förändringsledning

Merparten av förändringsprojekten misslyckas. Vad behöver man, och vad kan man då göra för att vara en av de 30% som lyckas?
Läs mer