Välkommen tillGoalEnvision Ledarskap & Styrning!


 

”Motsatsen till att arbeta målstyrt är att agera utifrån ”vänta och se vad som händer” mentalitet. Det kan möjligtvis vara bra att agera mållöst i privatlivet i vissa sammanhang men är sällan det i arbetslivet.” – Stefan Söderfjäll

 

Mål påverkar vår motivation vilket i sin tur påverkar våra prestationer.

 


Vad vi gör

Vad vi gör

GoalEnvision tillgodoser små och medelstora företags behov av konsulttjänster och systemstöd för ledning och styrning. Vi gör det till konkurrenskraftiga priser och med hög servicegrad och verksamhetsnytta. Med vår nischade specialistkompetens och vårt nätverk av experter, kompetensutvecklar och stödjer vi VD och ledningsgrupp. Vi hjälper våra kunder förbättra samarbete och ledarskap, effektivisera möten, förbättra beslutskraft, måluppfyllnad och resultat. Med hjälp av en unik applikation och förmånliga priser möjliggör vi för alla att ta del av managementkonsulttjänster och metoder till en bråkdel av traditionell kostnad och tidsåtgång.

Mission

Mission

Vi vill medverka till konkurrenskraftiga hållbara organisationer där alla tar ansvar för företagets mål och strategigenomförande. Till ett näringsliv med rätt person på rätt plats, som skapar utrymme för arbetstillfällen och för företag och människor att utvecklas.

Kompetens

Kompetens

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att leverera konsultstöd och rådgivning som är både uppskattat och lönsamhetsfrämjande. Vi har noga utvalda verktyg och metoder samt en unik egenutvecklad modell GoalEnvision.com. Modellen är ett molnbaserat verktyg som effektivt hjälper och stödjer våra kunder med beslutsstöd, att genomföra beslut och nå sina mål.

Affärsmässighet

Affärsmässighet

Vi säkerställer alltid nytta för kunden och därmed win-win relationer

Och det här är varför du kommer att vara nöjd med oss

Paketerad kunskap

Vår gedigna kunskap och erfarenhet av ledarskap och verksamhetsstyrning är basen varifrån vi utvecklat och paketerat tjänster och lösningar som effektivt hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter. Vi är generösa med vår kunskap och ödmjuka i vår kompetens.

Kundnytta

Vår viktigaste värdering är att vi sätter våra kunder främst.

Omtanke

Vi visar omtanke om varandra och våra kunder och agerar med generositet och vänlighet.

Människor

Vi har ett genuint intresse för människor. Vi vet att varaktig utveckling och förändring kräver kommunikation, motivation och engagemang från människorna i organisationen .
"Till skillnad från på många andra konsultföretag är det mycket teamkänsla i leveransen och det gör det så mycket roligare och enklare att leverera affärsnytta"

Jörgen Forslund
Verksamhetskonsult

"Det är otroligt utvecklande och spännande att arbeta med våra kunders i deras verklighet och utmaningar"

Sören Hjälm
Ledarskapskonsult

Kontakta oss: