Svenska Läkarsällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening.

Ett effektivt ledarskap innefattar alltid två mycket viktiga delar:

  1. Att förstå sig själv som ledare och att förstå de människor man ska leda.
  2. Genom fördjupade insikter kring våra beteenden, drivkrafter och värderingar ökar förutsättningarna för ett effektivt ledarskap. Vi vet då vilka kommunikationsbehov som finns och vad som motiverar olika människor i verksamheten.

Under tre dagar arbetade vi med gruppen och deras styrkor och svagheter i syfte att bygga ett team och ett samarbete med synergieffekter Resultatet ett effektivt team där man litar på varandra. Tilliten skapade mod och fick dem att lägga sin energi på det gemensamma resultatet.

Tillit kräver öppenhet

Och här var insatsen med att förstå varandras beteende- och kommunikationsstilar ett avgörande verktyg. De gav insikter om både individernas och teamets behov och förutsättningar.

Gruppen utvecklades och fick många Aha-upplevelser i hur man anpassar sin kommunikation efter mottagare. Genom en mer funktionell inställning till att arbeta i team blev det roligare på arbetet och prestationen ökade, liksom förståelsen för hur olika personligheter bidrar till teamets resultat. GoalEnvision Consulting har varit  ett nöje att samarbeta  med, hela tiden mycket professionell, kunnig och påläst, väl förberedd och lyckades på ett engagerande sätt förmedla viktiga kunskaper.” Filippa Nyberg, dåvarande VD Svenska Läkaresällskapet – Filippa, VD