Regent

Regent är en IT-leverantör av Nyckelfärdiga Digitala Lösningar. Bolaget grundades 2014 med intentionen att växa kraftigt.

Arbetet som VD och ledningsgrupp har lagt ner på framtagande av Strategisk Målbild har lett till att företaget har en tydlig riktning långsiktiga planer och konkreta smarta mål

De anställda vet vad som är viktigt och vad de ska fokusera på. VD kan lägga all kraft på sina huvuduppgifter och arbeta med strategier och mål samt följa upp, ge feedback och coacha sina medarbetare. Regent är nu på god väg att nå de övergripande målen genom en långsiktig och medarbetardriven utveckling av bolaget.

Tack vare Jörgens coaching kring målstyrning har Regent en organisation som går att expandera i. Växtverk och så kallade trappor där det tar stopp under en period har aldrig inträffat för oss. Vår personal nämner ofta att Regent har mer ordning och reda än vad de är vana vid från tidigare arbetsgivare. Varje VD borde erbjudas den möjlighet jag fått med Jörgen, ovärderligt! – Thomas Skott