ICA AB

Ica AB (Ica-koncernen) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag som 2009 hade cirka 2 220 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Den 31 mars 2016 förändras Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya reglerna har fått stor uppmärksamhet då de skärper kraven för det förebyggande arbetsmiljöarbete som arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

En av uppmaningarna i föreskrifterna är att arbetsgivaren ska säkerställa att ledare/chefer har kunskap om hur stress skapas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen. Därför valde ICA AB att erbjuda personalen en grundläggande utbildning inom stress och stresshantering för att minska upplevelsen av stress i yrkesrollen och därmed förbättra arbetsmiljön.

Förstudie

Inledningsvis genomfördes en förstudie för att undersöka vilka behov av kunskap och färdigheter som cheferna saknade och därmed hade behov av att utveckla. Förstudien resulterade i en utbildningsinsats som varade under 9 månader och där målet vara att ..

  • Öka medvetenhet om vad stress är och hur kroppen påverkas av stress och vilka de vanligaste symtomen är.
  • Öka kunskapen om vad som arbetsrelaterad stress kan bero på.
  • Skapa förståelse för vad som är möjligt att göra för att minska stressen på arbetsplatsen.
  • Öka stresshanteringsförmågan – praktiska råd, tips och verktyg för att förebygga och hantera stress hos dig själv och dina medarbetare.

Utbildningen gav kursdeltagarna grundläggande förståelse för hur stress uppstår och de kan hantera sin egen stress. Fokus låg på att förstå vad som kan medverka till att arbetsrelaterad stress uppstår, och hur man kan åtgärda detta med hjälp av välbeprövade praktiska modeller.

Cheferna gavs tillfälle att identifiera situationer i deras vardag som kunde vara kritiska för arbetsmiljön och presentera förslag till åtgärder. För att säkerställa praktisk nytta genomfördes enskilda coachingsamtal med kursdeltagarna/cheferna som ett stöd.

För att garantera att utbildningsinsatsens långvariga effekt på medarbetarna utvecklades en strategi för ständig utvärdering av de ledarbeteenden som utbildningen har syftat till att implementera hos kursdeltagarna, vilket konkret innebär att ledare/chefen kontinuerligt utvärderar och reflekterar över vilka beteenden som gynnar arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Utbildningsinsatsen har möjliggjort för cheferna att ha fokus på beteenden som gynnar medarbetarnas arbetsmiljö och därmed medverkat till att arbetsgrupperna och företaget har lyckas med att nå uppsatta mål.