Haninge Åkeri

En lastbilscentral som sedan 1940-talet varit verksam inom det mesta vad gäller transporter. Anläggning och entreprenad, med en komplett maskinpark, som också innehåller sorteringsverk och krossanläggning, 3- och 4-axlade schaktbilar med kärra eller släp/trailer.

VD har tillsammans med GoalEnvision Consultings konsult jobbat i ett individuellt utvecklingsprogram, ”Utveckling av företag och dess ledare”.

Programmet och coachingen tar ett helhetsgrepp om företagets och ledarnas utveckling och jobbar med strategi, mål, kultur, motivation, utveckling av ledarskapet och det personliga ledarskapet. Man har också genomfört workshops med ledningsgruppen i syfte att få samsyn och delaktighet på flera nivåer  i den långsiktiga utvecklingen, och därefter gemensamt definierat operativa mål och aktiviteter.

Programmet utgår från etablerad, evidensbaserad forskning om företagsledningar, och GoalEnvision Consultings konsult har fungerat som coach och bollplank

Arbetet som VD har lagt ner på programmet har underlättat för företaget att ta fram en tydlig riktning och målbild. De anställda vet vad som är viktigt och vad de ska fokusera på. VD kan lägga all kraft på sina huvuduppgifter och arbeta med strategier och mål samt följa upp, ge feedback och coacha sina medarbetare. Man är nu på god väg mot det övergripande målet att säkerställa en långsiktig och medarbetardriven utveckling av bolaget.

Alla VD borde ha möjligheten till en mentor likt Yvonne – Ulf Pettersson /VD