Gröna Lunds Tivoli

Gröna Lund, även kallat Grönan, är ett nöjesfält som ligger på Djurgården, Stockholm, med huvudentré från Allmänna gränd. På Gröna Lund finns inte bara åkattraktioner utan även teater och scener för uppträdanden.

Behovet av att utveckla högpresterande team har aldrig varit större än idag.

Upplevelse och nöjesbranschen är inget undantag. Gröna Lund är ett företag i upplevelseindustrin med höga ambitioner på sina erbjudanden av helhetsupplevelser i världsklass. De skiljer sig inte i detta avseende från andra företag, utan för att kunna möta dagens och framtidens höga krav och konkurrens är det nödvändigt att säkerställa effektiva högpresterande team. I nära samarbete med marknadschefen framtogs en utvecklingsinsats som möter såväl medarbetarnas behov som företagets krav på att arbeta effektivt och målstyrt.

För att säkerställa att gruppen arbetade effektivt genomfördes också en profilanalys på alla medlemmar.

För att garantera att utvecklingsinsatsen skulle ha en långvarig effekt, utvecklades en strategi för ständig utvärdering av arbetsgruppens och individernas prestationer och beteenden och som byggde på öppenhet, dialog och delaktighet.

De har ett kraftfullt verktyg i varsin handlingsplan för att träna och förbättra individuellt och i grupp

Att träna konstruktiv feedback på sina och andras individuella prestationer har bidragit till att medarbetarna hjälper varandra till att hålla fokus på de beteenden som säkerställer att man når såväl gruppens som företagets uppsatta mål.

En mycket stabil plattform skapades på en tids- och kostnadseffektiv utvecklingsinsats