EKAB

EKAB Elkraftservice AB Är ett företag som specialiserat sig på service och förebyggande underhåll av ställverk- och transformator-anläggningar 0,4-30kV.

VD tog kontakt med konsulten Karin Öljemark för att tillsammans med henne ta fram en utvecklingsinsats anpassad för företagets arbetsledare

Bland annat använde man profilanalys för att få en samlad bild av deltagarnas individuella beteendestilar och karaktärsdrag. Många av deltagarna hade inte tidigare genomgått ledarskapsutbildning.

Gruppworkshop genomfördes med samtligamedarbetare

Gruppen lärde känna sina kommunikationsstilar och fick sedan göra övningar kopplat till hur de kunde samarbeta och ge varandra feed-back på ett mer funktionellt sätt.

För EKABs medarbetare betydde insatsen med med GoalEnvision Consulting bl a ny energi, och tydligare kommunikation med bättre samarbete.

De har större förståelse för sitt eget beteende samt ödmjukhet inför varandra. Tydlig insikt i hur de agerar i vissa situationer och på sätt kan de anpassa sitt beteende och agerande inför varandra och även gentemot kunden. Alla vet nu vad som skall uppnås samt har en klar bild av sin del i måluppfyllelsen

– Carina Wiidh VD