Danske Bank

Danske Bank är en dansk bank- och finanskoncern. I Danmark har man en dominerande ställning och är landets största bank, men man har bland annat även verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Irland.

Ledarskapsträning med profilanalyser

Med hjälp av profil- och beteendeanalys fick man en samlad bild av deltagarnas individuella beteendestilar och karaktärsdrag. Samtliga deltagare hade tidigare genomgått flertalet ledarskapsutbildningar.

Gruppen förbättrade sin lyhördhet och närvarande i kommunikationen avsevärt och därigenom ett betydligt bättre samarbete.

Insikter kring ledarroller bidrog till handlingsplaner kring hur man bör agera i olika situationer och hur man kan anpassa sitt ledarskap till olika individer.

Att träna konstruktiv feedback på sina och andras individuella prestationer har bidragit till att gruppmedlemmarna hjälper varandra till att hålla fokus på de beteenden som säkerställer att man når såväl gruppens som företagets uppsatta mål.

Väldigt väl genomförd och givande dag. Jag kan varmt rekommendera GoalEnvision Consulting.

Johan Sund, Head of Business management, Danske Bank Private Banking