Teamutveckling

Skapar den öppenhet som får teamet att lita på varandra

Effektiva team litar på varandra. Det gör dem modiga och får dem att lägga sin energi på det gemensamma resultatet.

Tillit kräver öppenhet och här är IPU:s analysverktyg ett tydligt verktyg att arbeta med.
De ger insikter om både individernas och teamets behov och förutsättningar.

Kundrelationer

Att möta kunder kräver förståelse för människors olika behov

Vi är alla olika – inte minst i vårt sätt att bemöta varandra.
Det här är inte minst viktigt i arbeten som fokuserar på kundrelationer.

Genom att snabbt kunna avgöra en kunds egentliga behov i kontakten med dem är A och O för att kunna skapa goda kundrelationer.
Både IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys ökar förståelsen och förmågan att bemöta människor på ett sätt som ger just dem det största utbytet i relationen.

Insikter som stärker säljprocessen

Att förstå sitt eget och andras beteende påverkar i högsta grad säljprocessen.
Vi kommunicerar olika och vi har olika behov för att kunna ta köpbeslut.

En rad företag som arbetar med försäljning använder IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys för att öka insikterna kring mötet med olika människor i en säljprocess.

Organisationsutveckling

Utveckling kräver insikter

Vem är ”rätt man på rätt plats?”
Hur ska verksamheten utvecklas på bästa sätt?
Hur fångar vi kraften hos människorna i organisationen på bästa sätt?

IPU:s analysverktyg ger skarpa bilder av människornas och därmed verksamhetens styrkor och svagheter. Med hjälp av det är det lättare att skapa utveckling för organisationen.När människor växer i sin föreståelse kring sig själva blir de lättare medskapare till positiva förändringar.

Ledarskapsutveckling

 

Hur får jag andra att vara så bra som möjligt?

Ett effektivt ledarskap handlar ofta om två delar: Att jag förstår mig själv som ledare.
Och att jag förstår de människor jag ska leda.

Genom att fördjupa insikterna kring våra beteenden, drivkrafter och värderingar ökar förutsättningarna för ett effektivt ledarskap.
Vi vet då vilka kommunikationsbehov som finns och vad som motiverar olika människor i verksamheten.

Personlig utveckling

Människor med självkännedom blir tryggare

Att förstå sig själv och andra är en nyckel i varje människas utveckling.
Med hjälp av IPU:s analysverktyg ökar insikterna snabbt. Utvecklingen går snabbare. Välmåendet och livskvaliteten ökar.