Tillväxtfasen


Utmaningarna som vi hjälper våra kunder med, är i de flesta fall oberoende av bransch men de varierar med storlek och utvecklingsfas. Att ta hjälp med att få struktur och ordning för att optimera förutsättningarna för att växa med lönsamhet och öka arbetstillfredsställelse är klokt och investeringen är oftast lönsam redan på kort sikt.

 


Kontakta oss

Så här kan vi hjälpa er

Målstyrning med Goalenvision

Effektivt systemstöd och konsulttjänster
Läs mer

Teamutveckling

Utveckla teamet Det lönar sig!
Läs mer

Ledningsgrupputveckling

Modultbaserad Ledningsgruppsutvecklin g som ni har tid med
Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Vi har marknadens mest erfarna konsulter inom området och utvecklat ett unikt material som hjälper er införa och säkerställa regelefterlevnad
Läs mer

Behovssegmentering

Att segmentera marknaden utifrån behov borde egentligen vara en självklarhet? Ändå är det många som fortfarande jobbar med ett inifrån och ut perspektiv i sitt strategiarbete.
Läs mer

Process management

Ordning och reda i verksamheten
Läs mer

Kundundersökning

Att förstå hur kunderna upplever ert erbjudande är avgörande för att bättre kunna möta krav och förväntningar.
Läs mer

Medarbetarundersökning

Kostnadseffektiv undersökning som skapas utifrån era förutsättningar och mål
Läs mer

Förändringsledning och projektledning

Spjutspetskompetens ger goda resultat
Läs mer