Vi brinner för er utveckling


Utmaningarna och behovet av stöd och rådgivning varierar med utvecklingsfas såväl som med storlek och antal medarbetare. Vi har paketerat våra tjänster i ett antal erbjudanden som vi anpassat specifikt för små och medelstora företag. Ingen kan sitta still i båten, utan måste ständigt utvecklas och förändras, men utmaningarna inom ledarskap och styrning växlar dock med tiden.

 


Etableringsfasen

Hur leder du med fokus på lönsamhet och tillväxt? Småföretagarens strategiska utmaningar är en av våra passioner
Läs mer

Tillväxtfasen

Många företag i den här storleken klassificeras som tillväxtföretag. Hur säkerställer ni fortsatt tillväxt och lönsamhet när konkurrensen hårdnar alltmer?
Läs mer

Mognadsfasen