Teamutveckling


Med hjälp av våra konsulter inom teamutveckling skapar ni effektiva och motiverade team där alla tar sitt ansvar för att nå företagets mål. Vi är certifierade i några av marknadens absolut bästa hjälpmedel för effektiv teamutveckling och våra konsulter har mångårig dokumenterad erfarenhet och många nöjda kunder.

 


Teamutveckling

GoalEnvision erbjuder verkningsfull teamutveckling med skräddarsydda upplägg.

Vi erbjuder allt från halvdagsinsatser till längre program för teamutveckling. Våra utvecklingsinsatser tar alltid hänsyn till  såväl kontext och individ samt gruppens mognadsfas.

Ni vet vad ni vill åstadkomma. Vi kan hjälpa er nå dit. Vi har under åren tillsammans hjälpt många kunder att utveckla sina team. Ta reda på hur vi kan hjälpa även er -det lönar sig.  Vi är certifierade i  marknadens bästa verktyg för grupp- och teamutveckling.  Läs mer här !

Vad vi erbjuder inom teamutveckling

Effektiva team

GoalEnvision erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling, där medarbetarnas styrkor och potential tas tillvara. Programmen vänder sig chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team, höja motivationen hos medarbetarna, få en nytändning i organisationen, utveckla säkrare chefer och ledare och få verktyg för effektiv konflikthantering.

Konflikthantering

I konflikter ligger både organisationens, teamets och individens möjlighet till utveckling och lärande. Det förutsätter dock att man har ett konstruktivt och metodiskt sätt för konflikthantering så att den destruktiva aspekten av konflikter minimeras. Vi erbjuder kunskap om olika typer av konflikter och hur man kan undvika vanliga misstag samt strategier för konstruktiv konfliktlösning.

Ledningsgruppsutveckling

Många organisationer har en kompetent ledningsgrupp, men deltagarna tar inte alltid ett gemensamt verksamhetsansvar utan ser ofta till det egna ansvarsområdet. Med vår hjälp kan ni skapa en trygg och konstruktiv ledningsgrupp där alla drar åt samma håll.

 

‹ Till Ledarskap