Effektiv ledninsgruppsutveckling


Ledningsgruppens arbete handlar i stort om att genomföra de mål och handlingsplaner som satts upp för verksamheten. På GoalEnvision har vi modeller och verktyg samt lång erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper bygga starka team och nå sina verksamhetsmål.


Tydliga mål och fungerande samarbete

Ledningsgruppsutveckling som verkligen fungerar

För mer framgångsrika ledningsgrupper

Det viktigaste är att det finns en gemensam målbild och agenda. Utan det är det svårt att veta vad som ska prioriteras.

Ytterligare en framgångsfaktor i ledningsgruppsarbetet är tydliga roller och ansvarsfördelning. En tydlig målbild med konkreta aktiviteter kopplade till målen, säkerställer att varje uppgift är i linje med det övergripande målen. Det är även viktigt att arbetet följs upp och utvärderas. Vilka resultat har vi nått och hur nådde vi dessa? Vad gjorde vi rätt? Vad gick snett?

Vidare är det mycket fördelaktigt för framgång i ledningsgruppsarbetet om medlemmarna känner varandras styrkor och svagheter samt att tilliten i gruppen är hög.

Vi kan hjälpa dig utveckla ledningsgruppsarbetet i din organisation. En välfungerande ledningsgrupp är en oerhörd resurs.

Läs mer om vår ledningsgruppsutveckling

‹ Till Ledarskap

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ledningsruppsfrågor?

Vill du lära dig mer? Fyll i fälten för att få ett mail med ett produktblad.

Name *

Email *