Individuella ledarskapsprogram


Utmaningarna är många för dig som VD i ett mindre företag. Vi vet. Vi vet också att ditt ledarskap är ditt viktigaste verktyg för utveckling av konkurrenskraftiga innovativa erbjudanden såväl som för förmågan att attrahera och behålla kompetens.


Individuella ledarskapsprogram för VD i små och medelstora företag

Hur leder du ditt företag med fokus på lönsamhet och tillväxt?

Nyttan för dig och din organisation

Du breddar och fördjupar dina kunskaper och får nya insikter och kunskap om hur du effektivt möter medarbetarnas behov och marknadens utmaningar.

Du får en rad konkreta verktyg som hjälper dig formulera och/eller genomföra strategier för att utveckla din verksamhet, leda medarbetare och driva långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Du blir tydligare i vad du står för och du får en större förståelse för de olika processer som måste fungera och samspela.

Under programmet förstärker du din inlärning genom att arbeta med dina egna verksamhetsutmaningar. Förutom feedback och perspektiv från din ledarcoach, erbjuds du verktyg och modeller som kan vara ett stort stöd även för komplexa utmaningar framöver.

Vill du veta mer om dessa unika program? Fyll i uppgifterna för att ladda ned produktbladet.

‹ Till Ledarskap

Ladda ned produktblad

Vill du lära dig mer? Fyll i fälten för att få ett mail med ett produktblad.

Name *

Email *