Kjell Ekbladh

Kjell Ekbladh

Kjell.ekbladh@stqm.com

Kjell arbetar som strategisk rådgivare och executive coach åt chefer inom näringsliv och offentlig sektor. Kjell har lång erfarenhet av ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategisk verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Han  utformar tillsammans med uppdragsgivaren stegvisa utvecklingsprogram med betoning på långsiktiga lösningar för kunden.

Kjell engageras ofta att medverka när större utvecklingsprogram ska startas upp och genomföras. Han har mycket bred och djup erfarenhet inom verksamhetsutveckling, och anlitas som ofta projektledare eller specialist i styrgrupper för stora och komplexa projekt.

Kjell är ansvarig kursledare och utbildare på ett flertal högskoleutbildningar i ledarskap inom uppdragsutbildningarna på Ersta Sköndals högskola. Han har en teoretisk bakgrund som beteendevetare, ekonom och samhällsvetare och har även egen gedigen erfarenhet av ledarskap i olika chefsroller.

‹ Tillbaka till alla konsulter