Övning ger färdighet heter det ju. Detta gäller i allra högsta grad även för ledarskap.

Man kan luras att tro att det enbart är de strukturella och konceptuella delarna i ledarskapet som kan tränas, och att ledaregenskaper är något medfött. Detta är fel. Även de sociala kompetenserna kan tränas och förbättras.

För att veta vad man behöver träna på kan det vara en god idé att göra en nulägesanalys, exempelvis en 360-gradersmätning, över sitt ledarskap. Att förstå hur man själv agerar, hur andra ser på en är en mycket viktig del i att styra beteenden och skeenden.

Ledarskap är en färdighet, chefskap är en roll och människor är människor.

Enligt forskarna och författarna till artikeln ”The making of an expert”, Cockely, Prietula och Ericsson, i Harvard Business Review juli-augusti 2007, är det viktigt att framhålla att all övning inte ger färdighet, ”Att bo i en grotta gör dig inte till geolog” Det behövs en viss sorts träning –”medveten träning” – för att utveckla expertis i ledarskapet.

Enligt de som studerat detta mycket noga finns fem beståndsdelar i medveten träning (Geoff Colvin 2008)

1. träningen är utformad speciellt för att förbättra resultatet, vilket betyder att det måste finnas ett tydligt mål med vilka delar som skall utvecklas och tränas

2. behövs mycket repetition

3. det måste alltid finnas återkoppling på resultaten. Alla människor som lär sig behöver återkoppling

4. den är mentalt mycket krävande

5. det är inte särskilt roligt

Bortsett från den sista punkten, vilket i och för sig är en subjektiv bedömning, innehåller vår ledarskapsträning allt detta. Ett av de största problemen med mången utbildning och utveckling inom ledarskap, är att efter avslutad kurs går man vidare som vanligt. Vår ambition med ledarskapsutvecklingen är att den skall medföra bestående resultat. Utveckling som ger effekt.

Vi är licensierade användare av marknadens mest beprövade analysverktyg för individutveckling och våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av att coacha chefer på alla nivåer. Vi har spetskompetens inom mental träning och coachning för prestation.

Vi har även utvecklat en unik metod för grupp och individutveckling, där vi har sammanfört Horse Assisted Education med mer traditionella och akademiska metoder.

Tillhör du dem som tror att de bästa ledarna är födda in i sin roll och att talangerna är givna från födseln ?

Ja då behöver du bara vänta på att du skall börja blomstra av dig själv !

Men om du tror att du kan lära dig nya färdigheter oavsett din nuvarande prestationsnivå och tror på att träning ger resultat, då skall du kontakta oss. Ut ur komfortzonen och bli en trovärdig ledare värd att följa.