Har du också läst artikeln i tidningen chef nr 2, 2015 ”Att fler chefer borde säga upp sig”? Det låter en aning drastiskt men vi vill gärna behandla det här ämnet då det berör många människor i dagens samhälle. Kanske finns det bättre sätt att hantera sin stress?

Forskningen om stress blir alltmer utbredd och men intresset för förebyggande åtgärder hänger inte med i den utvecklingen. SCB sjukskrivningsstatistik vittnar om nästintill en dubblering av sjukskrivningar sedan 2010 och detta trots att det är svårare att bli sjukskriven nu än för 10 år sedan. Hela 13, 5 % var sjukskrivna år 2014 kopplat till anpassningsstörning och reaktion på svår stress.

Vi vill vara med och göra något åt detta och har därför signerat ett avtal med en konsult som har mångårig erfarenhet av stressmanagement. Han heter Sören Hjälm och har doktorerat i stress på Örebro Universitet.

Ta en stund och fundera på: När är jag stressad? Hur tar sig stressen i uttryck på mig? Vad gör mig lugn och vart hämtar jag min energi igen?

Självinsikt och välmående går hand i hand. Det finns forskningsbelagda bevis på att stress går att förebygga och hantera med hjälp av personlig utveckling. Bra va?