I veckan nummer av tidningen Chef kan man läsa

”Samtidigt måste dagens arbetsgivare acceptera att människor byter jobb oftare i dag – det gäller i synnerhet högpresterarna”, säger hon.

Så vad är då det bästa sättet att behålla högpresterare? En start är att självkritiskt granska vad man som organisation har att erbjuda.

”Det räcker inte med att locka in en högpresteraren i huset med ett attraktivt erbjudande, de måste även få förutsättningar att göra sitt jobb. Om de inte känner att de får förutsättningar att leverera och nå sina mål ökar risken för att de söker nytt jobb”, säger Ulrika Sedell.

Ja just det ! Det är ju det vi sagt hela tiden. Lägg en halv dag på att se över era villkor för prestation. Förekom istället för att förekommas. Vi har metoder och möjlighet att hjälpa er med detta på ett kraftfullt sätt.

Ju större kunskap om vad som driver samt hur villkor för prestation ser ut, desto större sannolikhet att de blir kvar hos er och ni kan tillsammans skapa ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Villkor för prestation skall ses ur flera aspekter och det finns forskning som stödjer att om dessa är uppfyllda så presterar organisationen. Denna forskningen bedrivs på Handelshögskolan i Göteborg av bl andra Jonas Fasth, med vilken vi nyligen ingått ett samarbete.

Kontakta oss så berättar vi mer !