Känslor påverkar resultat, och ledarskap påverkar känslor 

Idag aktualiseras förmågan att hantera känslor i arbetsgrupper som ett av de viktigaste sätten för en chef att påverka verksamheten. Det går upp och ned i managementlitteratur och ledarskapsartiklar, men verklighet är konstant. Chefer behöver förstå och arbeta med sin EI, Emotionella Intelligens.

I en mycket omfattande studie utförd av McColl-Kennedy & Andersson 2002, kunde man visa att ledarskapet påverkade medarbetarnas upplevelse av frustration och optimism. Och att detta i sin tur påverkade verksamhetens resultat med 28 respektive 17 procent. Den negativa känslan hade alltså en större påverkan på resultatet negativt än motsvarande optimism positivt.

Mycket kortfattat var slutsatsen att oförmåga i en organisation att hantera och förebygga känslor av frustration och kan få avgörande konsekvenser, inte bara för medarbetarna utan för resultatet.

Man kan tycka vad man vill om studier och forskning som denna, men för oss är det en mycket trolig och korrekt slutsats. Baserat på vår egen erfarenhet, skulle vi vilja påstå att procenten i många fall troligen är mycket högre.

Vi har på LexEQ certifierat oss i EQ-analys och kommer till hösten att erbjuda en endagars kurs för chefer och ledare i denna mycket angelägna och ständigt aktuella kompetens. Håll utkik!

 

eq-hjulet