Läste en artikel för ett tag sedan i Harvard Business Review. Artikel hette Manage Your Energy, Not Your Time ! och budskapet mycket kortfattat är att tiden är en ändlig resurs. Med energin är det annorlunda; den har flera källor – kroppen, känslor och sinne och därför kan den utökas systematiskt och förnyas. På individ- och gruppnivå. Bra va?!

Jag tycker att alla chefer har ett ansvar att se till att förutsättningar för Energy Management finns. Det finns inga genvägar. Vägen går via att lära känna och intressera sig för sina medarbetare samt att träna sin EQ.

Det finns många områden som en hög EQ ar en tillgång för organisationen och som sagt den går att träna upp.