Om man ser mer än tre av nedanstående symtom behövs med stor sannolikhet teambyggande åtgärder.

Det löser sig väldigt sällan av sig självt, utan det blir bara värre om ni sticker huvudet i sanden.

 1. Samarbetsproblem i gruppen
 2. Samarbetsproblem utåt
 3. Förvirring när det gäller mål och arbetsuppgifter
 4. Otydlig rolluppfattning
 5. Otydliga gränser
 6. Kommunikationsproblem
 7. Många klagomål från gruppen
 8. Gnäll och baktaleri
 9. Beslut missuppfattas eller genomförs ej
 10. Bristande intresse och engagemang
 11. Ineffektiva möten, lågt deltagande
 12. Bristande initiativ
 13. Mycket rutin och gamla arbetsmetoder
 14. Nya medlemmar i gamla grupper
 15. Många klagomål från kunder, internt och externt
 16. Kostnader ökar ”oförklarligt”
 17. ”Produktionen” sjunker
 18. Konflikter och fientlighet mellan gruppmedlemmar
 19. Svart humor på andras bekostnad
 20. Många missförstånd när det gäller uppdrag rutiner och arbete