Nyligen genomfördes (ännu) en undersökning avseende hur en bra chef skall vara. Intressant att de efterfrågade egenskaperna varierar beroende på bransch, yrke och typ av organisation, men det är återigen uppenbart att lyhörd, närvarande och empatisk är efterfrågade egenskaper.
Vad gäller begreppet tydlighet, som kommer på första plats även i denna undersökning så vill vi gärna uppmuntra till att fundera över vad begreppet innebär för dig. Som chef eller medarbetare.

Vad som efterfrågas är troligen inte någon som står mitt i kostymen och pekar med hela handen.
Visst är det viktigt och centralt att ha tydliga mål och visioner för verksamheten, men också att vara tydlig med sina egna värderingar och förväntningar i det korta perspektivet. Modig och rättvis, som har egna poäng här, anser vi vara en förutsättning för tydlighet.
Med insikt om sin egen och sina medarbetares personlighet, kommunikationsstil, preferenser och drivkrafter ökar möjligheten att uppnå höga poäng på ovan efterfrågade förmågor. Vi hjälper chefer och grupper utveckla dessa egenskaper.

Chef.se / Idealiske chefen