Att få människor att göra sitt bästa, även under prövande och svåra omständigheter, är en av chefernas mest centrala och svåra utmaningar. Faktum är att försöka dechiffrera vad som motiverar oss som mänskliga varelser är ett månghundraårigt pussel. Några av historiens mest inflytelserika tänkare om mänskligt beteende -bland dem Aristoteles, Adam Smith, Sigmund Freud och Abraham Maslow- har kämpat för att förstå motivationens nyanser och varför människor gör som de gör.

Dessa män, hade inte fördelen av den kunskap som den moderna hjärnforskningen har gett oss. Deras teorier baserades på noggrann och empirisk undersökning och direkta observationer.  Tänk dig att försöka härleda hur en bil fungerar genom att undersöka dess rörelser (start, stopp, acceleration,) utan att kunna ta isär motorn. Lyckligtvis har ny tvärvetenskaplig forskning inom områden som neurovetenskap, biologi och evolutionspsykologi tillåtit oss att kika under huven, så att säga, för att lära sig mer om den mänskliga hjärnan.

Forskning visar att människor styrs av fyra grundläggande känslomässiga behov, som är en produkt av vårt gemensamma evolutionära arv.