Kanske är det för tidigt att redan nu i januari peka ut den viktigaste händelsen för året?  Men 2018 kommer flera av oss att peka på just det; att ett införande av ett ledningssystem blev den viktigaste händelsen. Så varför inte fundera lite på nedanstående framtida scenario?

 

” Tidigare lyckades vi oftast göra rätt trots att vi saknade ett integrerat ledningssystem men oklarheter kring roller och arbetssätt var en ständig diskussion som stal tid. Det i sin tur gav upphov till olika tolkningar och onödigt extraarbete. Innan fick vi också i högre grad förlita oss på några av nyckelmedarbetarna och när de inte var i tjänst blev varje problem en stor utmaning med avvikelser som resultat. Varför gjorde vi inte detta tidigare?

 

Nu har vi äntligen ett väl dokumenterat och integrerat ledningssystem som passar vår verksamhet, är kommunicerat och används i vardagen. Arbetet fungerar smidigt och incidenter eller triviala händelser ställer inte hela verksamheten på huvudet. Våra roller är tydliga samt rutinerna väl grundande i vår erfarenhet och kunskap. Målet är tydligt för alla, samt att uppfyllandet mäts regelbundet genom nyckeltal. Om något går fel så har vi en ordning för dessa avvikelser, därför har vi blivit mycket bättre på att utveckla vår egen förmåga eftersom vi systematiskt tar in avvikelser och gör justeringar vid behov. Och det kanske viktigaste av allt: vi tar fram arbetssätten tillsammans baserat på erfarenhet och gruppens förståelse för varandra!”

 

Ordet ledningssystem brukar inte locka till leenden och stora skratt men efter en tid inser alla vilken arbetsro, kvalitet och effektivitet som kan uppnås när alla ser och använder samma arbetssätt.

 

I vinstskålen ligger arbetsro, bättre ekonomi, rätt leverans till kunder samt mätbar kvalitet. Det är värt att göra till en viktig händelse redan 2017.