En av de bästa investeringar ni kan göra är att säkerställa att era chefer har vad som krävs för att ta hand om alla känslor och relationer innan det går över styr.

Dålig stämning på arbetsplatsen och chefer som inte klarar av att ta hand om detta, orsakar att människor mår dåligt. Oavsett om de jobbar kvar och presterar sämre, eller om de blir sjukskrivna alternativt säger upp sig, kostar det företaget stora summor pengar.

När anknytningssystemet är i balans mår vi bra och är produktiva

Varför påverkar ”dålig stämning” så mycket egentligen?

Kortfattat har det att göra med människans basala behov av tillhörighet. Det har exempelvis bevistats att små barn som lämnas utan mänsklig kontakt dör. Trots att de får mat och dryck. Det är drastiskt men kan tjäna bra som exempel för att belysa hur viktiga och fundamentala dessa behov är i oss människor. Mot bakgrund av detta kan man förstå varför det är viktigt för oss känna oss trygga i våra relationer också med dem vi arbetar med. Mer akademiskt uttryckt;

när anknytningssystemet är i balans, kan vi fokusera, lösa problem och vara utåtriktade och kreativa.

Vad behöver man då göra som chef ? Vad kan man göra?

Tillräckligt med förmåga och avsatt tid samt mandat uppifrån för att se och förstå sina medarbetare och gruppens sammansättning och relationer
Jobba proaktivt med grupputveckling
Aldrig låta konflikter ligga orörda