Den emotionella intelligensen delas in i två huvudgrupper; den som handlar om ditt förhållande till dig själv, den intrapersonella, och den som handlar om ditt förhållande till din omgivning, den interpersonella. Om du inte känner dig mogen för att göra en fullskalig EI-uppgradering kan vi erbjuda en light-version.

Förbättra sin EQ gör man genom att förändra sitt beteende. När vi gör något annorlunda skapas nya vägar i hjärnan och efter ett antal upprepningar har det satt sig. Så fungerar det.

Ladda ner White Paper – 10 tips som förbättrar din EQ

10 ovärderliga tips om hur du kan förbättra och utveckla din förmåga att motivera och stärka dina medarbetare Ibland är det enkla det geniala.